این اقدام وحشتناک بازتاب گسترده و جنجالی در پی داشت و یک سخنگوی پلیس گفت: این مردان در مجاورت هر دو حادثه فعلی و قبلی دیده شده اند که آنها به عنوان شفا دهندگان مذهبی خودخوانده شناخته شده اند که برای امر جادوگری انجام شده است! و تحقیقات پلیس به طور جد دنبال می شود تا آنها دستگیر شوند.

عکس قطع آلت تناسلی یک کودک توسط جادوگر

پدر سلیم 30 ساله می گویند آنها فرار کردند اما با تیغ اصلاح که در همان مکان پیدا شده اقدام به چنین کار وحشتناکی کرده اند و سرنخ هایی به پلیس داده شد تا این پنج مرد وحشی را دستگیر کرده این حادثه در روستای کوچکی از Peeran Kaliyar در دولت اوتاراکند در شمال هند رخ داد.

 

کودک 3 ساله ای که توسط پنج مرد به زمین دوخته شد ! و آلت تناسلی او را برای آیین جادوگری بریدند. مادر 25 ساله او به نام گلشن زمانی که دیدم پنج نفر مرد فرار کردند فرزندم غرق در خون را در آغوش گرفتم و او بیهوش شده بود.

 

کودک به بیمارستان شری در نزدیکی شهر پانل ناگار منتقل شده اما جراحان نتوانستند برای آلت تناسلی بریده شده او کاری انجام دهند وهیچ شانسی برای بازسازی اندام تناسلی این طفل کوچک وجود ندارد! پیش از این یک نوجوان دیگر هم قربانی چنین آیین جادوگری و عجیبی شده بود.

 

این اقدام وحشتناک بازتاب گسترده و جنجالی در پی داشت و یک سخنگوی پلیس گفت: این مردان در مجاورت هر دو حادثه فعلی و قبلی دیده شده اند که آنها به عنوان شفا دهندگان مذهبی خودخوانده شناخته شده اند که برای امر جادوگری انجام شده است! و تحقیقات پلیس به طور جد دنبال می شود تا آنها دستگیر شوند.

 

 

عکس قطع آلت تناسلی یک کودک توسط جادوگر

 

منبع : پارس ناز

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/